Gra Terenowa „Duchem silni, czynami wielcy – skauting polski w latach 1910-1921”

Formularz rejestracji zespołu

Aby poprawnie zarejstrować zespół, należy zgłosić min. 4 uczestników gry, podać dane kontaktowe lidera zespołu oraz zaakceptować regulamin oraz warunki uczestnictwa w grze.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Organizatora wydarzena: Muzeum Historczne Miasta Krakowa ul. Rynek Główny 35 31-011 Kraków, NIP: 6750004465 w celu rejestracji na wydarzenie, którym jest gra terenowa „Duchem silni, czynami wielcy - skauting polski w latach 1910-1921". Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu. Mam świadomość przysługującego mi prawa do dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu

Zgłaszając mój zespół akceptuję regulamin konkursu.

Zostałem poinformawany, o fakcie, że każdy członek zespołu zespołu chcący wziąć udział w grze terenowej, musi się stawić na odprawę przed grą z wydrukowanymi i podpisanymi przez rodziców bądź prawnych opiekunów dokumentami (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, akceptacja regulaminu gry miejskiej, zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie, zgoda na wykorzystanie wizerunku). Bez złożenia wymienionych dokumentów przed grą, uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w grze. Wymagane zgody do wzięcia udziału w grze


Jeśli masz pytania bądź wątpliwości napisz do nas maila